تعمیرات

بیش از ۹۰ درصد مشکلات چاپگرها در سایت مشتری توسط تکنسین این شرکت انجام میشود و بعضاُ در موارد خاص نیاز به انتقال چاپگر به work shop این شرکت میباشد.